MACEHARIM MINI MARATHON 2020

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.แม่จริม (พชอ.) ร่วมกับ รพ.แม่จริม ขอเชิญร่วมกิจกรรมMaeCharim MiniMarathon2020” ในวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563 

รายได้สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตึกสงฆ์อาพาธ สมัคร หรือ สั่งซื้อเสื้อได้ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/yqnrjgmLTFhP52qS9

สถานที่จัดการแข่งขัน : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จริม เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.5km เวลา 06.00น. / ระยะ 5km เวลา 06.15น.

นักวิ่งติดต่อรับเสื้อ+BIB วันที่...
27 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมวังลูน รพ.แม่จริม (09.00-16.00น.)
28 ก.พ.63 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จริม (09.00-19.30น.)

Visitors: 6,167